Trường tiểu học Măng Đen

  • Điện thoại: 0978512338
  • Email: thmangden@kontum.edu.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum