THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:


                                                  THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2018-2019

         Với mục đích Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong toàn trường, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được quy định tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ. Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, và cán bộ giáo viên đồng thời tác động tích cực đến phụ huynh. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong học sinh, và cán bộ giáo viên, thực hiện theo công văn số 07/CV-PGDĐT ngày 14/3/2018 của phòng giáo dục và đào tạo KonP Lông về việc  triển khai công tác ATGT trong trường học, trường tiểu học Măng Đen đã làm tốt công tác tuyên truyền tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường chấp hành nghiêm túc luật ATGT.

Ngay trong những buổi đầu tập trung chuẩn bị cho năm học mới nhà trường đã nhắc nhở các em học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, thay mới pano tuyên truyền, cử đoàn thanh niên thực hiện công tác an ninh xung kích đảm bảo ATGT tại cổng trường vào sáng sớm và giờ tan học buổi chiều.

Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác ATGT và yêu cầu Đội TNTP, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch hành động phù hợp, đồng thời phối hợp cùng Phụ huynh học sinh trong việc tham gia tuyên truyền và chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh nhằm tạo ra cho các em thói quen thực hiện và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, hướng đến làm tốt nội dung về văn hóa giao thông, chỉ đạo giáo viên lồng ghép tuyên truyền trong các môn học như đạo đức, hoạt động ngoài giờ lên lớp…

Tác giả tổng hợp: Cao Thị Nguyệt