Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
kế hoạch 06/09/2022 Kế hoạch,
138/QĐ-TrTH MĐ 03/09/2022 Quyết định,
132/QĐ-HTr 01/09/2022 Nghị quyết,
406/QĐ-BGDĐT 27/01/2022 Quyết định, Quyết định V/v phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học
12 01/12/2017 ds học sinh
01 01/12/2017 Thông báo, khối 1 chiều nay họp
01 01/09/2017 Quyết định, Quyết định phân công phân nhiệm
01 01/09/2017
03 01/09/2017
04 01/09/2017
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên